Biuro podróży

Wycieczki szkolne

Wczasy i wakacje

Limanowa

Nowy Sącz

Wycieczki

Szukaj
Jesteś tutaj: Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Biuro Podróży KROCZEK Adam Kroczek z siedzibą w Limanowej - Siekierczyna 533 (dalej „biuro podróży”)

2. Jak się skontaktować z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie?

Napisz do nas: biuro@kroczek.org lub Biuro Podróży KROCZEK Siekierczyna 533, 34-600 Limanowa

3. Skąd mamy ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie, po uprzednim podpisaniu z nami umowy o imprezę turystyczną.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze biuro podróży?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z organizacją imprezy turystycznej, w tym do:

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego biura podróży, którym jest:

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, nasze biuro podróży przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www (np. do wysłania newslettera).

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nasze biuro podróży wymaga podania przez Ciebie wyłącznie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i adres). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz prawa wobec naszego biura podróży w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

7. Komu nasze biuro podróży udostępnia Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nasze biuro podróży w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, noclegowe, transportowe, przewodnickie, konsultingowe lub audytowe. Nasze biuro podróży może przekazać Twoje dane osobowe także organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo nasze biuro podróży przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zamówieniami przez czas niezbędny do realizacji danej imprezy turystycznej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3 lat od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Dodatkowo dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasze biuro podróży zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.